Kurs QBasic - część 1

Podstawy - CLS, PRINT, COLOR, LOCATE, SLEEP

Skoro już zaznajomiłeś się z obsługą kompilatora, możemy zacząć kurs. Pierwszym poleceniem jakie należy poznać jest: CLS. To Polecenie jest odpowiedzialne za wyczyszczenie ekranu i ustawienie kursora w lewym górnym rogu. O przydatności tego polecenia chyba nie trzeba za dużo mówić. Jeżeli potrzebujesz czystego ekranu po prostu piszesz CLS i ekran jest pusty. Następnym poleceniem z jakim Cię zapoznam będzie PRINT, dzięki któremu na ekranie można napisać dowolny ciąg znaków. Polecenie PRINT może służyć również do innych celów, na razie jednak skoncentruję się na tym jednym. Zastosowanie obu powyższych poleceń przedstawia program:

10 CLS
20 PRINT "Twoj pierwszy program"

Efektem tego programu jest wyczyszczenie ekranu i napisanie tekstu znajdującego się między cudzysłowami. Polecenie PRINT można skrótowo zastąpić znakiem zapytania ? - kompilator automatycznie zamieni ? na PRINT. Polecenia PRINT można również użyć do wyświetlenia wyników matematycznych np:

10 CLS
20 PRINT 10+20

W efekcie otrzymamy wynik 30. Skoro zajmujemy się poleceniem PRINT, warto poznać dwa inne polecenia pośrednio z nim związane. Pierwszym z nich jest LOCATE y,x odpowiedzialne za ustawienie kursora w pozycji x (poziom) i y (pion). Dzięki niemu można w bardzo precyzyjny sposób umieścić tekst na ekranie. Drugim poleceniem jest COLOR tekst,tło, który umożliwia zmianę koloru tekstu, oraz koloru tła. Prezentuje to kolejny przykład:

10 CLS
20 LOCATE 5,3
30 COLOR 14
40 PRINT "Tekst w miejscu (5,3) o kolorze zoltym"
50 LOCATE 10,6
60 COLOR 10,5
70 PRINT "Tekst w miejscu (10,6) o kolorze zielonym na fioletowym tle"

Powyższy program można zapisać na różne sposoby. Można np: zamienić miejscami polecenia LOCATE i COLOR, a efekt programu będzie identyczny jak ten powyżej. Należy jednak pamiętać, że kolejność poleceń jest BARDZO ISTOTNA. Niektóre polecenia mogą być zamienione miejscami, inne nie. Jeżeli zamienimy miejscami polecenia COLOR oraz PRINT, tekst nie zostanie napisany na żółto - kolor zmieni się dopiero po napisaniu tekstu. Należy o tym pamiętać ! Poza tym istnieje możliwość zapisania programu w sposób bardziej skrótowy:

10 CLS: LOCATE 5,3: COLOR 14: PRINT "Tekst w miejscu (5,3) o kolorze żółtym": 
LOCATE 10,6: COLOR 10,5: PRINT "Tekst w miejscu (10,6) o kolorze zielonym na fioletowym tle"

Jak widać, wszystkie polecenia zostały zapisane w jednej linijce kodu. Korzystając ze znaku dwukropku : można łączyć kilka poleceń w jednej linijce.

Po pewnym czasie, gdy będziesz już pisał większe programy, może się okazać że zrozumienie tego co napisałeś dwa dni temu sprawia ci kłopot. W takich przypadkach przydaje się polecenie komentarza REM. Wszystko co po nim napiszesz zostanie pominięte przez kompilator np:

10 CLS
20 REM Pierwszy program
30 PRINT "Twoj pierwszy program"

Polecenie REM możesz zastąpić znakiem ' (klawisz z cudzysłowem)

10 CLS
20 PRINT "Twoj pierwszy program" 'to jest druga linia programu

Zanim przejdziemy do bardziej ambitnych rzeczy (zmiennych) przedstawię jeszcze jedno polecenie: SLEEP x,dzięki któremu zatrzymamy pracę programu na czas X sekund. Gdy wstawimy do programu polecenie SLEEP x, program zatrzyma swoje działanie i zacznie pracować dalej gdy upłynie określona ilość sekund, lub użytkownik naciśnie dowolny klawisz.

10 CLS
20 PRINT "Pierwsza linijka tekstu"
30 SLEEP 3
40 PRINT "Druga linijka tekstu"

Zapewne zauważyłeś, iż każda linia kodu zaczyna się od pewnej liczby (czym dalszy element programu tym większa liczba). Nie każda linia musi być numerowana - numerowane muszą być jedynie te linie, do których znajdują się odnośniki w programie. W zawartych na tej stronie przykładach numerowałem każdą linię ponieważ łatwiej mi wytłumaczyć działanie prezentowanego przykładu.

 

Język

Polska wersja językowa    English language version

Poleć stronę

Aby polecić aktualnie oglądaną stronę kliknij:

Licznik wizyt

Liczniki

Kontakt

Wiadomości

03.12.2013

Dodano opis gry Stellar System.

16.06.2013

Dodano opis programu "System Sprzedaży", oraz poprawiono treści na stronie.

10.05.2012

Strona została całkowicie przebudowana. Zmieniono layout, poprawiono teksty, oraz dodano angielską wersję strony.